Home2021-07-22T14:06:46+02:00

Stvaramo bolju budućnost

Naučno-tehnološki park Crne Gore stvoren je sa vizijom da postane mjesto komercijalizacije naučnih istraživanja i razvoja inovativnih kompanija, ali i mjesto okupljanja univerzitetskih istraživača i preduzetnika, odnosno centar na kojem će se okupljati naučne i tehnološke kompanije velikog potencijala.

O nama

Novosti

Sve vijesti

Za buduće stanare i korisnike, domaće i strane startup kompanije, mlade preduzetnike i kreativne timove, NTP Crne Gore priprema set alata i usluga namijenjenih jačanju performansi njihovih biznisa, sa ciljem jačanja tržišnog potencijala, konkurentnosti i poslovno-operativnih performansi.

Otvorenost, kreativnost, predanost, akciona orijentisanost, samo su neki od postulata našeg rada. Budi dio atmosfere u kojoj se stvara budućnost.

Za sve one koji posjeduju inovativnu tehnološku ideju, praćenu željom pokretanja svog startup-a ili želje da unaprijede i ubrzaju dalji rast i razvoj svoje kompanije, NTP će organizovati i sprovoditi set različitih programa podrške sa ciljem efikasnog nastupa na tržištu i komercijalizacije ideja.

Naučno-tehnološki park biće mjesto okupljanja tehnološki orijentisanih, na inovacijama baziranim i kreacijama vođenim kompanijama. Pod jednim krovom, okupićemo kompanije, timove i pojedince, čija vizija je usmjerena na jačanje konkurentnosti crnogorske ekonomije, ali jačanje sinergije među ključnim akterima privrednog života Crne Gore.

Naši partneri

NTP Crne Gore je mjesto na kojem se stvaraju promjene koje unapređuju naučno-tehnološki ambijent Crne Gore, a sve sa ciljem kreiranja afirmativnih i stimulativnih uslova za privredni rast i razvoj.

Oslanjajući se na potencijale koji postoje u našem okruženju, NTP Crne Gore će svoju viziju ostvarivati u sinergiji sa relevantnim domaćim i međunarodnim partnerima, razmjenjujući znanja i iskustva sa ciljem kreiranja efikasnog i efektivnog Sistema podrške svojim budućim stanarima i korisnicima.

Responsible Research and Innovation in Western Balkan
Countries and to enhance Self-Sustaining R&I Ecosystems
(WBC-RRI.NET)

https://wbc-rri.net/

WBC-RRI.NET je međunarodni projekat koji se finansira iz programa Horizont 2020, a sastoji se od 13
partnera iz 8 zemalja Zapadnog Balkana.
Projekat podstiče primjenu odgovornog istraživanja i inovacija (RRI) na teritorijalnom nivou u pet
zemalja Zapadnog Balkana u oblasti istraživanja i inovacija (R & I) podstičući razvoj ekosistema i
promovišući okvir upravljanja na više nivoa R & I na Zapadnom Balkanu.
U okviru horizontalnog aspekta, projektne aktivnosti će se realizovati sveobuhvatnim RRI
aktivnostima koje se protežu kroz čitav projekat, podižući aktivni dijalog u široj makroregiji Zapadno
Balkana i njegujući razumijevanje svih RRI stubova i principa u holističkom okviru.

Building the blue biotechnology community in the
Mediterranean
(B-BLUE)

https://b-blue.interreg-med.eu/

10 partnera sa dokazanim iskustvom na polju plave bioekonomije iz 8 mediteranskih zemalja i više
od 300 aktera od univerziteta, istraživačkih centara, javnih uprava, organizacija za poslovnu podršku i
mediteranskih multilateralnih organizacija, radiće zajedno 22 mjeseca na stvaranju zajednice Blue
Biotechnologies (BBt) na Mediteranu. Eksploatacija morskih bio-resursa kroz biotehnološka rešenja
je polje sa ogromnim potencijalom za inovacije i ekonomiju rast.
B-Blue radi na primjeni transnacionalnog mehanizma koordinacije za BBt zajednicu putem
međusobno povezivanje digitalne platforme BBt zajednice i mediteranske mreže geografski
povezanih aktera.

“Ne čekajte; vrijeme nikada neće biti „baš dobro“. Započnite tamo gdje stojite i radite sa bilo kojim alatkama koje imate na raspolaganju, a bolji alati će doći dok budete napredovali.”

Džordž Herbert

KONTAKT

Osnivači

Osnivači Naučno-tehnološkog parka su Vlada Crne Gore, Ministarstvo nauke Crne Gore i Univerzitet Crne Gore.

57%
43%

Objekat NTP CG se nalazi u Bulevaru Mihaila Lalića u Podgorici, u blizini zgrade tehničkih fakulteta i trenutno je u fazi grubih građevinskih radova.

Go to Top