NTPCG

Velibor Bošković, v.d. izvršnog direktora Naučno-tehnološkog parka Crne Gore učestvovao je na Četvrtoj konferenciji Narodne Republike Kine i 17 zemalja Centralne i Istočne Evrope (CIEZ) o saradnji u inovacijama, u Beogradu od 8. do 9. oktobra 2019. godine.

… U okviru ovog događaja održana je i privredna konferencija, na kojoj je aktivno učešće uzelo više od 300 kompanija, univerziteta, institucija i investicionih fondova iz Kine i zemalja CIEZ, na kojoj su predstavljena najsavremenija dostignuća u oblasti inovacija, digitalizacije, vještačke inteligencije, robotike, mobilnosti, pametnih gradova, poljoprivrede, finansija i drugih oblasti.