O nama

Naučno-tehnološki park Crna Gora osnovan je sa ciljem pružanja podrške i jačanju potencijala ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore, kroz osnivanje i rast kompanija/timova u visokotehnološkim djelatnostima. Takođe, poseban aspekt djelovanja NTP Crna Gora je i podrška u razvoju i komercijalizaciji inovativnih ideja i projekata.

NTP Crna Gora osnovan je u partnerstvu Vlade Crne Gore, Ministarstva nauke i Univerziteta Crne Gore uz zajedničku viziju da postane ključno mjesto na kojem će se spajati inovativni i kreativni pojedinci i projekti, uz intenzivnu saradnju najvažnijih stejkholdera preduzetničkog procesa (nauke i privrede).

Naučno-tehnološki park Crne Gore u fokusu svog rada ima kreiranje tehnološko razvojnog centra Crne Gore koji će svojim različitim programima i aktivnostima pružati adekvatnu podršku unapređenju inovaciono-preduzetničkog ekosistema u Crnoj Gori, te na taj način doprinijeti bržem ekonomskom razvoju naše zemlje.

Pozicija

Svojom pozicijom, koja se nalazi unutar kampusa Univerziteta Crne Gore, ali i administrativnog i poslovnog centra glavnog grada, Naučno tehnološki park Crne Gore, pružaće više nego adekvatne uslove za razvoj inovativnih ideja, stimulisanje razvoja start-up kompanija, kreiranje kreativnih i inovativnih timova sa multidisciplinarnom orijentacijom. Infrastrukturno, NTP CG će biti veoma dobro povezan sa najvažnijom saobraćajnom infrastrukturom, jer je od centra grada udaljen svega 3km, a ujedno veoma dobro povezan sa svim glavnim saobraćajnim pravcima.

Vizija

NTP CG želi da postane generator inovacionih procesa u Crnoj Gori, pružajući podršku kompanijama koje su zasnovane na kreativnim, inovaciono orijentisanim i na visoko tehnološki baziranim idejama.

Misija

Podrška preduzetničkim poduhvatima kroz procese inkubacije, finansiranja, obuke, mentorstva i povezivanja sa ekosistemima tehnoloških inovacija, kako onih regionalnih, tako i globalnih.

Ubrzavanje inovacija proizvoda u privatnom sektoru kroz programe podrške i grantove koji podstiču razvoj novih proizvoda i inovacija.

Podstiče saradnju sa poslovnom i akademskom zajednicom, kao i donosiocima odluka unutar Crne Gore.

Kreiranje stimulativnog okruženja koje podstiče inovacije i saradnju, privlačenjem i pružanjem podrške stanarima usredsređenim na razvoj proizvoda i usluga zasnovanih na tehnologiji i komercijalizaciji naučnih istraživanja.

Infrastruktura

Projektovan u savremenom stilu, uz visok stepen funkcionalnosti Naučno-tehnološki park Crne Gore predstavljaće jedinstveno mjesto na kojem će se okupljati svi važni stejkholderi akademskog, poslovnog i društvenog života. Na jednom mjestu korisnici, partneri i posjetioci će moći da koriste neki od sljedećih kapaciteta:

  • Biznis inkubator koji će biti usmjeren na razvoj i jačanje Start Up kompanija/timova;

  • Savremeni poslovni prostor za postojeće kompanije;

  • Moderno uređen Coworking prostor, za sve kreativne individualce i timove, freelancer-e i startup-ove u ranoj fazi razvoja ;

  • Različite i specijalizovane laboratorije ;

  • Savremeni kongresni centar sa 2-3 konferencijske sale;

  • Funkcionalne sale za sastanke ;

  • Caffe-restoran kao i kuhinje na svim spratovima ;

  • Garažu sa punjačima za električne automobile ;

  • Teretanu i ostale sadržaje za slobodno vrijeme

Prateći najsavremenije trendove i dostignuća, objekat Naučno-tehnološkog parka biće opremljen i savremenim tehničko-tehnološkim rješenjima koja će osigurati najveći mogući stepen energetske efikasnosti i komfora za sve zaposlene koji će raditi u njegovom prostoru.

Osnivači

Osnivači Naučno-tehnološkog parka su Vlada Crne Gore, Ministarstvo nauke Crne Gore i Univerzitet Crne Gore.

57%
43%

Objekat NTP CG se nalazi u Bulevaru Mihaila Lalića u Podgorici, u blizini zgrade tehničkih fakulteta i trenutno je u fazi grubih građevinskih radova.

Ograničenja postoje samo u našim umovima. Ako koristimo maštu, otvaramo sebi svijet beskonačnih mogućnosti.“

Jamie Paolinetti

VIŠE O STANARIMA